Teqball sportprogram indulása a gyermekotthonokban – 2021. november

A Gattyán Alapítvány elkötelezett a tekintetben, hogy a Magyarországon élő, állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek és fiatalok számára biztosítsa többek között a rendszeres sportolás, testedzés lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében az Alapítvány a bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények részére országszerte 70 db Teqball asztalt és kiegészítő sporteszközökből álló sportcsomagokat adományozott.

A kihelyezett TEQ sportasztalok és az eszközön játszható összes TEQ sportág megismertetésével és aktív használatának elősegítésével kíván hozzájárulni a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek mindennapi játék- és mozgásigényei levezetéséhez, az általános mozgáskoordinációjuk javításához és a sport általi közösségépítéshez.

Az otthonokba szállított TEQ asztalok nagyobb kihasználtsága érdekében szükséges, hogy a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek, valamint az ott dolgozó nevelők megismerjék a TEQ sportasztalban rejlő lehetőségeket, a különböző sportágakat és a szabályrendszereket. Ehhez kíván az Alapítvány egy edzőt, aki folyamatosan tart képzéseket, versenyeket, mozgatja, fejleszti a gyerekeket, hogy hosszútávon ösztönözze sportolásra és egészséges életmódra őket, valamint egyéb aktivitásokkal is fent kívánja tartani az érdeklődést a sporteszköz iránt.

RENDSZERES TEQ EDZÉS

Az érintett intézmények közreműködésével egyre több otthonban tud elindulni a rendszeres Teqball edzés. A képzés során hetente több alkalommal Teqball edző tart foglalkozást a gyermekeknek, ahol erre igény és érdeklődés mutatkozik. Célunk, hogy egy fél éves „képzés” után egy, az Alapítvány által szervezett, intézmények közötti Teqball – Teqvoly versenyen a gyermekek országosan mérhessék össze tudásukat. Ezzel a programmal az Alapítvány teret nyit azon gyermekek számára, akik komolyabban szeretnének foglalkozni a sporttal és támogatja fejlődésüket.

ROADSHOW

Az idei őszi szezonban számos otthont látogattak meg profi sportanimátoraink, akik egy bemutató majd az ezt követő közös játékkal megismertették a  gyerekeket,  nemtől és kortól függetlenül, az 5 különböző Teq sportággal.   Az élvezetes és népszerű program a jövő évben sem áll le.

RAJZVERSENY

A Teqball asztallal rendelkező intézmények egy rajzversenyen is részt vehetnek, amelyben az a feladat, hogy a gyerekek Teqball asztalhoz köthető rajzot készítsenek. A rajzokért cserébe minden gyermek ajándékot kap, illetve intézményenként a három legszebb rajzot készítő külön ajándékcsomaggal gazdagodik. A pár hónapja induló felhívásra már több száz rajzot készítettek a gyerekek.

VIDEÓVERSENY

Az intézmények jelentkezhetnek egy videóverseny felhívásra is, ami szintén a sportprogramhoz kapcsolódik. Az Alapítvány rendszeresen küld Teq sporttal kapcsolatos játékos feladatokat az otthonoknak amire két hét van, hogy az gyerekek teljesítsék a feladatokat és visszaküldjék a videókat. A fél évig tartó folyamatos kreatív videó készítés legaktívabb résztvevőit az Alapítvány szintén díjazni fogja és a győztes intézmények lakóit egy általuk kiválasztott élményprogrammal ajándékozunk meg, amelyet az Alapítvány finanszíroz.

SZAKMAI KUTATÁS

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK