OKTATÁS

Az Alapítvány oktatástámogatási stratégiáját a 2020. évben végzett szakmai kutatás alapozza meg. A kutatás megállaapításai alapján az Alapítvány, korcsoportra, területi meghatározottságra és oktatási részvételre vonatkozóan, egyedi program kidolgozását kezdeményezte. A kutatás megállapításai alapján az Alapítvány, korcsoportra, területi meghatározottságra és oktatási részvételre vonatkozóan, egyedi program kidolgozását kezdeményezte.

A program fő pillérei:

1. Tanulástámogatás megvalósítása a leginkább kritikus tantárgyakból, mely által csökkenthető az osztályismétlések száma

2. Tehetségtámogatás: az Alapítvány szemléletének meghatározója a képességerősségek mentén történő egyéni megismerés. A pozitív irányú, elfogadó szemlélet lehetőséget teremt, a tanulók tehetségének megismerésére és fejlesztésére. A tehetség minden gyermekben ott rejtőzhet, a tehetséggondozás értelmezésünkben így az egyénben rejlő lehetőségek feltérképezése és támogatása, az ingerekben gazdag környezeti feltételek biztosítása, amely a későbbi egyéni életutak megtalálásához és a sikeres társadalmi beilleszkedéshez is hozzájárulhat. A tehetséggondozás a gyermekek érdeklődési köre mentén épül fel, melynek, a kutatásban megismert adatok alapján egyik kiemelt területe a sport.

3. Gyermekotthonokban nevelkedők speciális tanulási igényei szerint kialakított tartalmak kidolgozása és megvalósítása, melyek a családi minta hiányát, a mindennapi életben való boldogulást támogatják.

Gyermekjogok másképpen-Szökések és jogsértések kezelése

Az idei második képzésünkre április végén került sor, amikor a szökéseket, a gyermekjogokat és az azok ellen elkövetett jogsértéseket jártuk körbe több aspektusból.

A képzést Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, gyermekjogi szakember nyitotta meg. Előadásában a gyermekjogok félreértelmezésén keresztül kaptunk egy teljesebb képet a gyermekotthonokban előforduló gyakorlati helyzetekről. Mi az, amihez a gyermeknek valóban joga van, és mi az, amire nem hivatkozhat. A témát igen részletesen mutatta be, a gyermek és az érte felelős felnőttek szempontjait is figyelembe véve.

A nap második előadásában a hivatalos eljárásokat ismerhették meg a gyermekotthoni munkatársak, illetve, hogy milyen eszközök vannak az ő kezükben a jogsértések esetén. Baranyiné Fodor Zsuzsanna, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának képviseletében többek között hasznos információkat adott arról, hogy mi történik a Rendőrség részéről, ha beérkezik a körözés az elszökött fiatalról. Emellett a gyermekeket veszélyeztető egyéb körülményekről is szót ejtett, csakúgy mint a hivatalos szervekkel való hatékony együttműködésről. Előadása végén több olyan jógyakorlat is szóba került, amely a gyermekotthonok rendelkezésére állhat a Rendőrséggel való közös munkában, annak érdekében, hogy a gyerekek felé irányuló veszélyhelyzeteket csökkentsék.

Az ezt követő prezentáció pedig nagyon jó folytatása volt a már megkezdett témának, hiszen a szökések mögött meghúzódó lélektani háttérről kaphattunk képet. Kiss Gabriella, pszichológus, aki egyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese, egy igen átfogó prezentációban vezette végig a gyermekek döntéseit, viselkedését a szökésekkel kapcsolatban. A jobb megértés és magyarázatok mellett, az előadásában a segítő, megelőző gyakorlatokra is kitért.

Az ebédszünet után még egy előadás következett. B. Aczél Anna, pszichológus, kutató, tanár, aki hosszú évekig volt a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója, így a fiatalok szökését, jogsértéseit illetően igencsak jártas. Gazdag szakmai tapasztalata olyan emberséggel társul, amelynek köszönhetően egy igazán élvezetes előadást tudott tartani még erről a nehéz témáról is. Előadásában nagyon sok, életből vett példán keresztül világította meg a szökések sokoldalú jelenségét.

Szerencsére az az idei tendencia most is folytatódott, hogy teltházas volt a képzés. Reméljük, hogy a résztvevők ismét hasznos tudással gazdagodtak és a következő alkalmon is ilyen szép számban lesznek jelen az érdeklődő gyermekotthoni munkatársak!

A miskolci Dr. Ámbédkar Iskolának már többször segítettünk, hogy az igen fontos oktatási tevékenységüket folytatni tudják. Az iskola a hátrányos helyzetű, roma fiataloknak nyújt olyan minőségi oktatást, amelyet más intézményben, szegregált körülmények között nem kapnának meg. Második esély típusú iskolaként, már a beiratkozásnál tisztázzák: a cél nem pusztán a nyolc osztály, hanem az érettségi, illetve mellé akár egy szakma megszerzése. A tanulás náluk kifejezetten a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza, hogy a hozzájuk járó fiataloknál egy olyan identitásváltás történjen, ami segít nekik kitörni a hátrányos helyzetükből.

Az oktatásuk egyik alapja, hogy olyan 21. századi, használható tudást adjanak a diákoknak, amellyel a továbbtanulásra és a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedésre is lehetőségük nyílik. Ennek jegyében a tevékenységük reformpedagógiai eljárásokra épül, a tananyagban pedig kiemelt szerepet kap az angol nyelv, a modern tudományok és az informatika tanítása. A tavalyi évben már támogattuk az intézmény egyik informatikai projektjét, így egy külsős informatikus rendszeresen foglalkozott a fiatalokkal. Alapítványunk úgy döntött, hogy idén is, 2024. március és június között vállalja, hogy az iskola által választott helyi informatikai szakember munkadíját biztosítja. Ennek köszönhetően egy hiánypótló felzárkóztató képzést tudnak megvalósítani.

Annak ellenére, hogy milyen elhivatott és szakmailag erős tevékenységet folytatnak az iskolában, mégis állandó küzdelmet vívnak a fennmaradásért. Az intézmény minimális állami támogatást kap csak, a működésük nagy részét adományokból biztosítják. Bízunk benne, hogy ezzel a támogatással segíthetünk abban, hogy továbbra is a megszokott, magas színvonalú oktatásra legyen lehetőségük a hátrányos helyzetű fiataloknak. Ezáltal is valós esélyt kínálva nekik a társadalmi integrációra.

Alapítványunk már több éve támogatja a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok továbbtanulási céljait. 2021. óta együttműködünk a Kodolányi János Egyetemmel, ahol a fiatalok akár felsőfokú szakképzést, akár alapképzést is választhatnak a tanulmányaik folytatásához. A célunk természetesen, hogy a hátrányos helyzetből induló fiatalok, a nehézségeik ellenére, ugyanolyan esélyekkel indulhassanak a továbbtanulás területén. Éppen ezért mindig örömmel vesszük, ha újabb szakellátásban nevelkedő fiatal jelzi, hogy élne ezzel a lehetőséggel.

Idén februárban a budapesti Bokréta Gyermekotthoni Központ egyik utógondozott fiatalja nyert felvételt egy keresztféléves képzésre Közösségszervezés alapszakon. Vele együtt jelenleg négy lelkes ösztöndíjasunk van, akik szorgalmasan haladnak a tanulmányaikkal.

Ezúton is nagyon sok sikert és kitartást kívánunk az elhivatott ifjú hölgyeknek, akiket igyekszünk mindenben segíteni az egyetemi éveik alatt!

Egyúttal reméljük, hogy a jövőben egyre több utógondozott fiatal dönt a továbbtanulás mellett és megragadja az Alapítványunk által felajánlott esélyt.

A gyermek, mint egy család része

Tavaly indítottuk el az ingyenes szakmai képzéseinket a gyermekotthoni munkatársaknak, amelyre 2023-ban öt alkalommal került sor. A visszajelzések azt mutatták, hogy egy valóban hiánypótló lehetőségnek bizonyult ez a képzés sorozat, amelyre szívesen jöttek a gyermekvédelemi szakellátásban dolgozók.

Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy idén is folytatjuk ezt a programunkat. Az első alkalmat március elejére szerveztük, amely során „A gyermek, mint egy család része” témakört jártuk körbe részletesen.

Nagy örömünkre ismét az előadóink között üdvözölhettük L. Ritók Nórát, az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjét, aki a hátrányos helyzetű gyermekek és családok komplex életkörülményeiről tartott egy erőteljes előadást. Nóra több, mint 20 éve foglalkozik a mélyszegénységben élő családokkal, ezért reális tapasztalatokkal tudta bemutatni azt a közeget, ahonnan a szakellátásba kerülő gyerekek nagy része származik.

A második előadás témája a családgondozás volt, a mindennapi gyakorlat aspektusából. Mester Nikolett Budapesten, a 8. kerület Gyermekjóléti Központjának az esetmenedzsere, így konkrét esetek példáján keresztül tudta szemléltetni a munkájukat.

Az ebéd után következett a szakmai képzéseink állandó előadója, Dr. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány alapítója. Előadásában a vér szerinti szülőkkel való kapcsolattartás összetett és sokszor nehézségekkel terhelt viszonyát világította meg, minden szereplő oldaláról. A prezentációja nyomán nemcsak a szülők jobb megértéséhez kerülhettek közelebb a résztvevők, hanem az esetleges jobb együttműködési lehetőségekhez is.

A nap utolsó előadója Dr. Makara Mihály volt, aki a főorvosi munkája mellett, saját egyesületében a gyermekek egészséges lelkivilágáért dolgozik. Makara Doktor Úr saját és nemzetközi tanulmányokra alapozva mutatta be a gyermekkori pozitív és negatív élmények élethosszig tartó hatásait. Előadásának témája érezhetően nagyon aktuális volt a résztvevők számára, hiszen a gyermekotthonban nevelkedő gyermekeken ők is naponta tapasztalhatják a Doktor Úr által ábrázolt, sajnos leginkább negatív hatások következményeit.

Nagy örömünkre már ezen az első képzésen több, mint 80 gyermekotthoni munkatárs vett részt, közel 20 különböző intézményből. Bízunk benne, hogy a következő alkalmakon is ilyen sok lelkes és érdeklődő szakemberrel találkozhatunk!

A nyár folyamán, ősz végéig sikeresen lezajlott a Kert Pályázatunk, amelynek keretein belül 10 gyermekotthoni központ szépíthette meg a környezetét. A személyes megtekintésnél láttuk, hogy az otthonok nagyon örültek a lehetőségnek, hogy a saját igényeik szerint foglalkozhatnak a kertjükkel. Ennek jegyében nagyon vegyes célokra használták fel a 200 000 Forintos keretet. A legnépszerűbb magaságyások mellett, veteményesek, gyümölcsösök, virágoskertek és még egy fóliasátor is kialakításra került. A pályázat fontos célja volt, hogy a nevelők a gyerekeket is bevonják a munkálatokba, amely által remélhetőleg jobban megbecsülik és óvják a környezetüket. A beszámolók tanulsága szerint, mindenhol voltak olyan lelkes fiatalok, akik valóban örömmel vettek részt a kertészeti tevékenységekben.

 Az erőfeszítéseiket még külön is díjaztuk, az első három helyezett pénzjutalomban részesült, amelyet szabadon felhasználhatnak bármilyen élményre vagy eszközre.

Az első három helyezett intézmény kertészeti csapata:

I.helyezett: Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye-Dunavecsei Szakmai Egység
   Nyeremény: 100 000 Ft

II.helyezett: Gyermekvédelmi Központ Pest Vármegye-Szivárvány Speciális Gyermekotthon
    Nyeremény: 70 000 Ft

III.helyezett: Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye-Szitakötő Lakásotthon és Fátyolka Lakásotthon
     Nyeremény: 50 000 Ft

Ezúton is köszönjük minden kertészkedésben részt vevő felnőtt és gyermek munkáját, reméljük, hogy még sokáig fogják tudni élvezni az idén elkészült munkájuk gyümölcsét!

Alapítványunk már több alkalommal segítette a miskolci Dr. Ámbédkar Iskola működését, hiszen a célkitűzésüket nagyon fontosnak tartjuk. Az intézmény olyan második esély típusú Iskola, ahol a diákoknak igyekeznek olyan tanulási lehetőséget biztosítani, amelynek köszönhetően valós esélyük nyílhat kitörni a mélyszegénységből. Olyan módon közelítenek a diákokhoz, akiknek jól ismerik a szociokulturális hátterét, amely egyedülálló és minden munkatárson érezni az igazi elkötelezett hozzáállást. Az iskolában mind emberileg, mind szakmailag megbízható oktatásban részesülhetnek a diákok, akiknek sokszor egy második otthonként is szolgál az intézmény.

Az elismerésre méltó tevékenysége ellenére az iskola minimális állami támogatásra jogosult, a működésük legnagyobb részét támogatásokból fedezik. Ettől függetlenül igyekeznek a diákjaikkal a jelesebb ünnepeket megtartani, ebben nyújtott Alapítványunk decemberben segítséget. Az iskola kérésének eleget téve, 50 db Mikulás csomagot adtunk át részükre, amelyeket egy jó hangulatú, közös eseményen kaptak meg a fiatalok.

Alapítványunk immár harmadik éve támogatja a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok felsőfokú tanulmányait, a Kodolányi János Egyetemen megvalósuló képzések bármelyikén. Célunk, hogy a hátrányos helyzetből induló fiatalok, a nehézségeik ellenére, ugyanolyan esélyekkel indulhassanak a továbbtanulás területén. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tapasztalata, hogy az egyik legbiztosabb kitörési lehetőség számukra a minőségi oktatás lehet. A tanulás által megszerzett tudás nem csak olyan sikerélményekhez juttathatja őket, amelyek az egészséges önbizalmukat növeli, hanem a munkaerőpiacon való elhelyezkedést is lehetővé teszi számukra.

November elején immár második alkalommal rendeztük meg a Rekreációs és Szakmai Konferenciánkat a gyermekotthonokban dolgozó szakemberek részére. Az esemény megszervezését életre hívó céljaink továbbra is változatlanok voltak: olyan eseményt biztosítsunk számukra, amely során kikapcsolódhatnak, néhány napra maguk mögött tudhatják a munkájukkal járó nehézségeket és eközben olyan szakmai programokon vehetnek részt, amelyek hasznosak lehetnek nekik a terepen.

5.alkalom –Függőségek és prevenció

Október közepén került sor az ötödik képzési napunkra, amely egyben az idei utolsó alkalom is volt. A végére maradt az egyik legnehezebb téma, hiszen a nap folyamán a „Függőségek és prevenció” területét jártuk körbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek sajnos még nagyobb veszélyben vannak a különböző addikciókkal és visszaélésekkel szemben, mint a családban élő kortársaik. Ennek okait, illetve a megelőzés lehetőségeit is érintették az előadások.

Az első előadást a Szexuális edukáció témájában Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, kiváló gyermekjogi szakember tartotta. Ahogy tőle megszokhattuk egy nagyon naprakész és széleskörű rálátást kaphattunk az adott témára, a probléma különböző aspektusait megvizsgálva.

A második előadás során a függőségek pszichológiai hátterét ismerhettük meg alaposabban Dr. Koronczai Beatrix, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszékének a vezetőjének köszönhetően. A lélektani alapok mellett, az előadás második felében a problémás internet és közösségi média használat került a fókuszba.

A délutánt a drogprevenció témájával zártuk, a szerhasználat és a megelőzés lehetséges útjait is érintve. A területen 20 éve dolgozó szakember, Dombrádi Zita az INDIT Közalapítvány Füge Deviancia Prevenciós Központjának a vezetője interaktívan és sok kérdést felvetve ösztönözte közös gondolkodásra a jelenlévő gyermekotthoni munkatársakat.

A visszajelzések alapján határozottan úgy tűnik, hogy ezekkel a témákkal is szeretnének még többet foglalkozni a gyermekvédelmi szakemberek, hiszen a mindennapi munkájuk során abszolút jelenlévő problémákról van szó. Reméljük, hogy mindegyik előadásból tudtak hasznos ismereteket, tudást meríteni.

Ezúton is köszönjük minden gyermekotthoni munkatársnak az érdeklődést, aki részt vett bármelyik képzésünkön. Bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk a nyitottságukra és az együttműködésükre a szakmai ismeretek bővítésében, amelyben igyekszünk segítséget nyújtani.

A gyermekotthonok igényeit figyelembe véve, a képzéseinknél mi is nyári szünetet tartottunk, de szeptemberben természetesen folytattuk a programsorozatot.
A negyedik alkalom az SNI és az ADHD témáját járta körül, amely kiemelten jelen van az állami gondozott gyermekek körében. Ebből kifolyólag nagyon sok intézmény kollégái vettek részt a képzésen és örömmel láttuk, hogy ismét olyan témát sikerült felderítenünk, amely sokak érdeklődésének megfelelt.

A nap első előadója Szollár Zsuzsanna, gyermekvédelmi és szociális szakértő volt, aki a speciális nevelési igény aspektusait holisztikusan és kifejezetten a szakellátásra fókuszálva mutatta be. Ezután az SNI és az ADHD hátterének megismeréséhez és alaposabb megértéséhez adott fontos ismereteket Dr. Kálózi-Szabó Csilla előadása. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karának oktatója, aki a terület aktív kutatója is, közérthető módon avatta be a közönséget a neurobiológia rejtelmei mellett, a stressz és a trauma gyermekekre gyakorolt hatásaiba is.
Az ebédszünet után pedig az ADHD jobb megismerése és kezelése került a fókuszba. Hornyák Mariann, a Kék Erdő Alapítvány vezetőjeként, a téma igazi szakértője és elkötelezett képviselője, ennek köszönhetően egy nagyon részletes előadásban érintette az okok, tünetek mellett a megoldási, illetve mindennapi kezelési lehetőségeket is.

A résztvevők visszajelzései alapján határozottan érdemes és szükséges is foglalkozni az SNI témájával a szakellátásban. Bízunk benne, hogy a képzés minden jelenlévő gyermekotthoni munkatárs számára tartogatott új és hasznos ismereteket, amelyek megkönnyíthetik a munkájukat.

A miskolci Dr. Ámbédkar Iskolába a környékbeli cigánytelepekről járnak be a diákok, akik olyan közösség tagjai, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. Második esély típusú iskolaként, már a beiratkozásnál tisztázzák: a cél nem pusztán a nyolc osztály, hanem az érettségi, illetve mellé akár egy szakma megszerzése. A tanulás náluk kifejezetten a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza, hogy a hozzájuk járó fiataloknál egy olyan identitásváltás történjen, ami segít nekik kitörni a hátrányos helyzetükből.  
Az iskolával idén már volt egy együttműködésünk, amely során az informatikai képzésükhöz járultunk hozzá. Az új tanév megkezdése azonban komoly kihívást jelent számukra, mivel lényegében csak támogatásokból tudják fenntartani az intézményt, az állam és a helyi önkormányzat segítsége nélkül. Úgy véljük, hogy az a szemlélet és elköteleződés, amellyel a hátrányos helyzetű fiatalokért dolgoznak kifejezetten követendő példa. Munkájuk eredményeként az iskolájukba járó fiataloknak valós esélyük nyílik a kitörésre a mélyszegénységből és a társadalmi integrációra. A 2022/2023-as tanévben 6 diákjuk érettségizett és közülük öten nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe.

Annak érdekében, hogy szeptemberben az iskola folytatni tudja a tevékenységét, Alapítványunk 1 000 000 millió Forint támogatást nyújtott nekik. Az iskola vezetőségének elmondása alapján ez az összeg nagy segítség volt számukra abban, hogy több elmaradást is rendezni tudjanak.

Reméljük, hogy az iskola értékes munkáját egyre többen felismerik és támogatni fogják, hiszen a megemelkedett rezsi és egyéb költségek továbbra is komoly nehézségeket jelentenek számukra.

Alapítványunk több lehetőséggel is igyekszik segíteni idén nyáron a gyermekotthonoknak, hogy minél tartalmasabban tölthessék a szünidőt. Az Élménypályázatunk után, meghirdettük a Kert Pályázatot is, amelyben az intézményeket a közösen, szabadban eltöltött együttlétre szerettük volna ösztönözni. Ennek a pályázatnak a célja az volt, hogy előmozdítsuk a gyermekotthonok kertjeinek az aktív használatát és megszépülését, mindezt természetesen az ott élő gyermekek bevonásával. A kert művelése egyszerre segítheti a gyermekek közösséghez és a környezethez való kiegyensúlyozottabb kapcsolódását. A pályázat keretein belül 200 000 Ft támogatásra jelentkezhettek az intézmények, amelyeket saját döntésünk alapján használhatnak fel a rendelkezésükre álló kertek megmunkálására.

A beérkező pályázati anyagokból látszódott, hogy szerencsére a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt van igényük a közvetlen környezetükkel való foglalkozásra, legyen szó virágültetésről, magaságyásokról vagy veteményesekről. Bár bízunk benne, hogy a kertészkedés lehetősége is elég motivációt jelent a csoportok számára, a pályázaton belül egy versenyt is hirdettünk. Alapítványunk munkatársai szeptember végéig megtekintik a közös kertészeti munkák eredményeit és a három, legszebbnek ítélt kert dolgos csapatai külön nyereményben is részesülnek.

Reméljük, hogy a gyerekek élvezni fogják a kertészeti munkákat, amelyek során jobban kötődhetnek a természethez és megtapasztalhatják a befektetett munkának a megtérülését.

Részletes pályázati kiírás

A kiválasztásra került 10 intézmény:

  1. Gyermekvédelmi Központ Baranya Vármegye
  2. Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye
  3. Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye
  4. Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye
  5. Gyermekvédelmi Központ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
  6. Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Budapest
  7. Gyermekvédelmi Központ Pest Vármegye
  8. Gyermekvédelmi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
  9. Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye
  10. Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye


Alapítványunk igyekszik a gyermekotthonoknak rendszeresen olyan segítséget nyújtani, amely szakmai téren is megkönnyítheti a mindennapi munkájukat. Az egyik legelismertebb, hazai gyermekjogi szervezettel, a Hintalovon Alapítvánnyal már egy ideje elkezdtük a szorosabb együttműködést.

NYÁRI SZÜNIDŐ ÉLMÉNYPÁLYÁZAT 2023.

Május végén ismét visszatértünk Gesztre, hogy eleget tegyünk a már hagyománnyá vált beiskolázási támogatásunknak. Ennek keretein belül Alapítványunk biztosítja a helyi iskola leendő első osztályosainak az iskolatáska szetteket. Az idei évben a 800 fős település egy újabb helyi tradíciójának lehettünk részesei, amikor is az iskola végzőseit elbúcsúztatják és ezen az alkalmon köszöntik az „utánpótlást” is. A kis közösségnek hála egy igazán bensőséges ünnepségnek lehettünk tanúi, ahol minden osztály külön köszöntötte a 8. évfolyam diákjait. A program végén pedig jelképesen az iskolai diákjai közé fogadták a leendő elsősöket. Reméljük, hogy az iskolába járásuk iránti lelkesedésük növeléséhez hozzájárult az Alapítványunk is, az itt átadott iskolaszer csomagokkal, amelyeket igyekeztünk az gyerekek ízlésének megfelelően összeválogatni.

A pedagógusoknak ezúton is nagyon köszönjük a szívélyes vendéglátást, és hogy egy nagyon szép és emberi programnak lehettünk a részesei!

Mindezek ismeretében úgy döntöttünk, hogy Alapítványunk 2 millió forinttal támogatja egy új és korszerű játszótér létrehozását a gyermekotthonban. Örömmel tudtuk meg, hogy egy másik alapítvány is fontosnak érezte ezt az ügyet, ennek köszönhetően egy teljes játszótér kerülhetett kialakításra a gyermekotthonban. Ennek az átadására gyűltünk össze egy szép májusi délután, ahol a gyerekek egy nagyon kedves műsorral is készültek, ezáltal is ünnepivé téve a hangulatot. A vidám előadás után a gyerekek lelkesen birtokba is vették a játékokat, amelyek láthatóan nagyon jó szolgálatot fognak tenni a mindennapokban. Örömmel láttuk, hogy az otthonban lévő Teqball asztal is rendszeres használatban van, a fiatalok lelkesen be is mutatták a tudásukat.

Mindig nagyon szívesen látogatunk el Kömlődre, ahol egyszerre megható és örömteli látni a gyerekek őszinte lelkesedését és az ott dolgozók odaadó munkáját. Ezúttal is nagyon szép élményben és szíves vendéglátásban volt részünk, bízunk benne, hogy hamarosan ismért sort keríthetünk a személyes találkozásra.

Május végén sor került a harmadik képzési napunkra, a már megszokott módon, a Docler Holding székházában. Ezúttal az alap- és a szakellátás jobb együttműködésének a témáját jártuk körbe az ország különböző gyermekotthonaiból érkezett szakemberekkel. Az első előadó Hornyák Mariann volt, aki egy gyakorlatias foglalkozással kezdte a napot. A résztvevők több csoportban dolgoztak együtt, azonos kérdések mentén, végül pedig egy nagy közös csoporttá alakulva osztották meg a tapasztalataikat a gyermekvédelmi rendszerről. A második előadást Dr. Gyurkó Szilvia tartotta, aki az ellátórendszer aktualitásai mellett, az alap- és a szakellátás sajátosságaira, illetve eltéréseire is kitért. Ezúttal is rendkívül informatív előadásában, több olyan érdekességet és nemzetközi példát is megosztott a közönséggel, amelyek még a sokat látott szakembereknek is újdonságként hatottak.
Az ebéd elfogyasztása után ismét aktivitásra ösztönöztük a résztvevőket, mert a délutánt egy szakmai kerekasztallal folytattuk. Azt szerettük volna, hogy ismét a jó gyakorlatok megosztása, a különböző módszerek megismerése kerüljön fókuszba. Szerencsére nagyon sokszínű volt a társaság, a szakemberek között többen voltak, akik korábban az alapellátásban dolgoztak; befogadó otthoni munkatársak és gyám is jelen voltak. Ennek köszönhetően egy valóban élénk párbeszéd alakult ki, amely során nagyon sok szakmai szempont szóba került.

Reméljük, hogy a következő képzések során is hasonlóan aktívan folytatódik az intézmények közötti kommunikációs és tapasztalatcsere. A nyári és az őszi képzéseinken is számítunk az érdeklődő résztvevőkre

Képzések gyermekotthoni dolgozóknak – 2023. április 20.
2.alkalom – Digitális gyermekkor

Áprilisban megtartottuk a második képzési napunkat, ismét a Docler Holding cégcsoport székházában. A célunk, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozóknak olyan képzési lehetőséget biztosítsunk, ahol olyan hasznos tudásra tehetnek szert, amelyet a mindennapi munkájuk során is alkalmazni tudnak.  Ennek az alkalomnak a fókuszában a digitális gyermekkor, az online világ kihívásai álltak. A témában az első előadást az egyik legelismertebb hazai gyermekjogi szakértő Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, tartotta. Előadásában azt járta körül részletesebben, hogy a gyermek különböző fejlődési, életkori szakaszaiban mi jellemzi a digitális világgal való kapcsolatát. A lehetséges veszélyek és kockázatok mellett, szóba került a szülők és a felnőttek hangsúlyos szerepe is. 
Ezután Villányi Gergő, pszichológus következett, aki a digitális pszichológia témájával foglalkozik már évek óta. Előadásában az online világ általános jellemzése mellett, kitért az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásaira. Ezen kívül olyan jelenségekről, fogalmakról is beszélt, amelyek a generációs különbségek miatt a felnőttek számára kevésbé ismertek.  
Az ebédszünet után, a nap utolsó előadásának keretein belül arra kerestük a választ, hogy az offline világban, hogyan lehet megelőzni, ellensúlyozni a digitális világ térnyerését. Ebben Balogh Fruzsina volt a segítségünkre, aki a Kapcsolódó Nevelés Egyesület vezetőjeként a gyakorlatban alkalmazható módszerekre fókuszált. Előadásában az új ismeretek mellett, igyekezett megerősíteni a szakembereket abban, hogy mekkora jelentőséggel bír a gyermekek életében az a törődés, odafigyelés, az apró kötődési gesztusok, amelyeket tőlük kapnak.

Reméljük, hogy a második alkalmon is új és használható ismeretekkel gazdagodhattak a gyermekotthonok munkatársai. Bízunk benne, hogy a további témák is felkeltik a szakemberek érdeklődését és egyre több résztvevőt üdvözölhetünk a képzéseinken!

A Dr. Ámbédkar Iskola támogatása – 2023. április

A munkánk során nagyon sok olyan szervezettel találkozunk, akik bár nem gyermekvédelmi intézményként működnek, de a tevékenységük több ponton is kapcsolódik ahhoz a területhez.
A Miskolcon található Dr. Ámbédkar Iskola olyan egyedülálló módon közelíti meg a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását, amely határozottan figyelemre méltó. Az iskolába a környékbeli cigánytelepekről járnak be a diákok, akik olyan közösség tagjai, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. Második esély típusú iskolaként, már a beiratkozásnál tisztázzák: a cél nem pusztán a nyolc osztály, hanem az érettségi, illetve mellé akár egy szakma megszerzése. A tanulás náluk kifejezetten a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza, hogy a hozzájuk járó fiataloknál egy olyan identitásváltás történjen, ami segít nekik kitörni a hátrányos helyzetükből.

Mindezt olyan magas szintű oktatással igyekeznek elérni, amelyre a szegregátumokból érkező diákoknak máshol nem lenne lehetőségük. A módszerük hangsúlyozottan személyiség-központú, a tanulókat egy bizalmi és szeretettel teli légkör veszi körül, ahol számukra is hamar egyértelművé válik, hogy itt valóban minden értük van. Az oktatás reformpedagógiai eljárásokra épül, a tananyagban pedig kiemelt szerepet kap az angol nyelv, a modern tudományok és az informatika tanítása.

Alapítványunk az utóbbi területen igyekszik segíteni, az iskola egyik informatikai projektjének a támogatásával. Jelenleg a 9. és 10. évfolyamon folyik infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus képzés. Mivel a tanítványok többsége jelentős hátránnyal indul a digitális kompetenciák terén, ezért muszáj őket egyéni és kiscsoportos fejlesztéssel támogatni a tanulás folyamatában. Annak érdekében, hogy a felzárkózásuk minél előbb megtörténjen, egy külsős szakmai partner foglalkozik a diákokkal. Az iskolával való együttműködésünk keretein belül, az Alapítványunk vállalta ennek a programnak a biztosítását.

Azt gondoljuk, hogy az a munka és megközelítés, amelyet az Ámbédkar Iskolában láttunk valóban hozhat olyan eredményeket a társadalmi integráció terén, amelyre kétségkívül nagy szükség lenne. Bízunk benne, hogy a támogatásunkkal hozzájárulhatunk, hogy ezeknek a fiataloknak is esélyük legyen egy minőségibb életre.

Képzések gyermekotthoni dolgozóknak – 2023.március 30.

A tavalyi konferenciánkon tapasztalt nyitott hozzáállásnak és pozitív visszajelzéseknek köszönhetően, úgy döntöttünk, hogy idén is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók képzésére.

Havi egy alkalommal ingyenesen biztosítunk lehetőséget a gyermekotthonok munkatársainak, hogy részt vegyenek az Alapítványunk által szervezett képzési napon. Minden alkalmon olyan témákat járunk majd körbe, különböző aspektusokból megvilágítva, amelyek a gyermekotthonok mindennapjainak a része. Annak érdekében, hogy valóban minőségi és hasznos tudást kaphassanak a résztvevők, olyan előadókat hívunk meg a képzésekre, akik a saját területük kiváló szakértői.

Az első képzési napra március végén került sor a Docler Holding cégcsoport székházában. Ennek az alkalomnak a fókuszában a gyermekbántalmazás, kortárs bántalmazás állt. A témában az első előadást az egyik legelismertebb hazai gyermekjogi szakértő Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, tartotta. Ezután a résztvevők érdeklődésük alapján két workshop közül választhattak. Az egyik a Bullying problémáját járta körbe az Amnesty International szakmai csapatának vezetésével, a másik pedig a Szexuális erőszak és visszaélés témájával foglalkozott Gyurkó Szilvia közreműködésével. A nehéz témák után egy közös ebéd mellett pihenhettek meg egy kicsit a résztvevők. A napot pedig szintén egy előadással zártuk: a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, Csekeő Borbála, járta körbe részletesebben az iskolai zaklatás témáját, többek között a rendkívül fontos segítő kommunikáció szempontjából.

Bízunk benne, hogy már az első alkalmon is sok hasznos információval találkozhattak a gyermekotthonok munkatársai. Reméljük, hogy a jövőben minél több szakembert köszönthetünk majd a képzéseinken, akiknek olyan releváns tudással tudunk segíteni, amelyből ők és a rájuk bízott gyermekek is profitálhatnak.

 

 

Gattyán Alapítvány Rekreációs és Szakmai Konferencia Budapest, 2022. november 21-23.

Gattyán Alapítvány Rekreációs és Szakmai Konferencia – Budapest, 2022. november 21-23.

A Gattyán Alapítvány idén első alkalommal rendezte meg a Rekreációs és Szakmai konferenciáját, kifejezetten a gyermekvédelemben dolgozók számára.

Az Alapítvány évek óta elkötelezett támogatója az állami gondozott gyermekeknek, nagy hangsúlyt helyezve arra, hogy az életük minél több területén támogatni tudja a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalokat.

Az Alapítvány munkatársai az idei évben adományaikkal ellátogattak az összes megyei és budapesti gyermekvédelmi- és gyermekotthoni központba. Köszönhetően ezeknek a személyes látogatásoknak és a vezetőkkel történt beszélgetéseknek, egy igen átfogó képet sikerült kapniuk a rendszerről. Az ország különböző pontjain található intézmények életében igen sok közös pont van, ezek közül is talán az egyik legfontosabb a rendszerben dolgozó felnőttek helyzete. A gyermekotthonok munkatársainak egy nagyon nehéz terepen kell minden nap helyt állniuk, egy olyan közegben, amely mind mentálisan, mind fizikálisan igen megterhelő.

Bár nyilvánvalóan indokolt, hogy az adományok kapcsán elsősorban a rendszerben nevelkedő gyermekeken van a fókusz, de nem lehet elfelejteni, hogy az ő állapotukat nagyban meghatározza a velük foglalkozó felnőttek helyzete. A Gattyán Alapítvány ezúttal kifejezetten az intézményekben dolgozó elhivatott munkatársakat szerette volna segíteni egy olyan egyedülálló feltöltődési lehetőséggel, amely egyszerre szolgálja a pihenésüket és a szakmai fejlődésüket.

Ennek jegyében 2022. november 21-23. között megrendezésre kerülő Rekrációs és Szakmai Konferencián összesen 28 gyermekvédelmi intézményből 90 munkatárs vett részt. A szakmai programok összeállításánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők olyan tudással gazdagodjanak, amely segítheti a munkájukat a mindennapokban. Olyan foglalkozásokon bővíthették az ismereteiket, mint a szupervízió, az ADHD&SNI előadások, a kapcsolódó tréning játékok, illetve a pozitív pedagógia tréningek. A konferenciára elfogadta az Alapítvány meghívását Dr. Gyurkó Szilvia is, aki a Hintalovon Alapítvány alapítójaként az ország egyik legelismertebb gyermekjogi szakembere. Kiváló előadása, a visszajelzések alapján, a rendezvény egyik csúcspontja és leghasznosabb programja volt.

A szociális területen dolgozó munkavállalók egyik tipikus problémája a kiégés, amely érthető módon a többszörösen traumatizált gyerekekkel foglalkozó szakemberek körében is ismert jelenség. A konferencia szervezői mindenképpen szerettek volna erre a helyzetre is reflektálni, ezért a rekreációs programok is nagy szerepet kaptak. Egyrészt a konferencia impozáns helyszíne, Budapesten a Normafa Club House, másrészt az ott található wellness részleg is ennek tett eleget. A résztvevők mentális feltöltődését irányított meditáció, illetve jóga is segítette.

A konferencián átadásra került a Gattyán Alapítvány Kiváló Gyermekvédelmi Dolgozó Díja is, amellyel az az alapítvány a gyermekotthoni munkatársak munkája iránti elismerését és tiszteletét szerette volna kifejezni. A 100.000 Forint pénzjutalommal járó díjban 5 szakember részesült, akik egy megható és egyben jó hangulatú díjátadón vehették át az elismerést a kollégáik körében. Az ünnepségen az intézmények fenntartójának képviselője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztályvezetője, Sidlovics Ferenc is tiszteletét tette, aki szintén elismerően beszélt az Alapítvány munkásságáról.

A konferencia egyik elsődleges célja az volt, hogy segítse és előmozdítsa az intézmények közötti kommunikációt, mindezt annak érdekében, hogy ezáltal is minél hatékonyabbá válhasson a gyermekvédelmi rendszer. A rendezvény záróprogramjaként, ezért egy szakmai kerekasztalra is sor került, kihasználva azt, hogy egyszerre ilyen sok intézmény volt jelen. A mindennapi munkájuk mellett a szakembereknek erre kevésbé van lehetőségük, pedig a beszélgetés folyamán is elhangzott, hogy ez mennyire fontos lenne számukra. Az élénk párbeszéd szerencsére a konferencia teljes ideje alatt jellemző volt a résztvevőkre, amely remélhetőleg továbbra is megmarad közöttük.

A résztvevők visszajelzései alapján a konferencia több szempontból is elérte a célját, hiszen elmondásuk alapján olyan egyedülálló élményben volt részük, amelyet nem gyakran tapasztaltak eddig. Amellett, hogy igazán értékelték a kifejezetten rájuk irányuló figyelmet, még olyan minőségi szakmai programokon is részt vehettek, amelyeknek a tanulságait be tudják építeni a munkájukba. A szervezők egyik legörömtelibb benyomása az volt, hogy valóban elindult egy aktív kommunikáció az ország legkülönbözőbb pontjain található intézmények között. Reményeik szerint az azonos helyzetek megbeszélése, a közös ötletelés, a tapasztalatcserék mind ahhoz fognak hozzájárulni, hogy a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek helyzete is jobbá váljon.

DROGPREVENCIÓS WORKSHOP GYERMEKVÉDELMI DOLGOZÓKNAK – 2022. SZEPTEMBER

A Gattyán Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeket minél sokoldalúbban tudja támogatni annak érdekében, hogy egy teljesebb és kiegyensúlyozottabb életet élhessenek. A függőségek, a szerhasználat sajnos egyre jobban állandósult problémaként van jelen a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok mindennapjaiban. Mindez természetesen a velük foglalkozó szakembereket is komoly kihívások elé állítja, amelyek hatékonyabb kezeléséhez szerettünk volna egy lehetőséget nyújtani.

A Gattyán Alapítvány és a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. együttműködésének köszönhetően a nyár végén 2 alkalommal szerveztünk drogprevenciós workshopot gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak. A Köztes Átmenetek egy interaktív kiállítás drogokról, függőségekről, amely a droghasználat komplex problémáját igyekszik interaktív és átélhető módon bemutatni kifejezetten a tizenéves korosztály számára. A kiállítás egyik legfőbb célja, hogy minél több fiatalhoz, illetve velük foglalkozó szakemberhez jusson el a téma, ezáltal is elősegítve a prevenciót.

A workshopokat a Köztes Átmenetek vezetője, Varga Dániel tartotta, aki több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a drogprevenció terén. A képzésekre a kiállítás állandó helyszínén került sor a 9. kerületben, ahol hétköznap délutánonként a Konkáv Közösségi Tér működik. A Konkáv 2018 óta biztosít egy megbízható teret a környékbeli hátrányos helyzetű fiataloknak, akik iskola után ott tanulhatnak vagy tölthetik el a szabadidejüket egy megtartó közösségben.

A workshopokra elsősorban olyan szakembereket vártunk, akik már rendelkeztek valamilyen szakmai ismerettel vagy előképzettséggel a témát illetően. A két alkalmon 10 különböző intézményből összesen 27 fő vett részt, többek között intézményvezetők, pszichológusok, fejlesztőpedagógusok. A program mindkét napon megegyezett: a délelőtt folyamán a kiállítással ismerkedhettek meg részletesebben a résztvevők, majd az ebédszünet után, a délutánt szakmai diskurzussal és esetmegbeszélésekkel folytattuk. A képzéseken érezhető volt, hogy a gyermekotthoni munkatársaknak nem újszerű a téma, amelyhez igen aktívan és nagyon jó szakmai meglátásokkal tudtak hozzászólni. A délután folyamán élénk tapasztalatcsere zajlott a különböző intézmények munkatársai között, akik nagyon hasonló problémákkal szembesülnek a mindennapi munkájuk során. Fontos közös pontjuk volt az elkötelezettségük a munkájuk iránt, amelynek legfőbb célja, hogy minél jobban tudják segíteni a gondoskodásukban nevelkedő fiatalokat.

A résztvevők visszajelzései alapján határozottan érdemes és kell is foglalkozni ezzel a témával, amely számunkra is jó megerősítésként szolgált. Alapítványunk tervei között szerepel, hogy folytatjuk a szakmai együttműködést a Köztes Átmenetek kiállítással és vezetőjével, annak érdekében, hogy minél több gyermekotthoni dolgozónak nyújthassunk kapaszkodót a témát illetően. A későbbiek folyamán pedig szeretnénk lehetőséget biztosítani gyermekotthonban élő fiatalok részére is, hogy szakértő segítségével ismerkedjenek meg a témával.

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKNEK – 2022. JÚNIUS

Beiskolázási támogatás hátrányos helyzetű gyermekeknek - 2022. június

Június elején újra egy különleges kérésnek tettünk eleget egy román határ melletti kis faluban, Geszten. A mindössze 800 fős településen néhány éve – egy pályázatnak köszönhetően – egy nagyon szép közösségi ház működik, ahol főként a gyerekeknek szerveznek változatos programokat. E közösségi ház vezetője azzal a kéréssel fordult újra az Alapítványhoz, hogy iskolai felszereléssel segítsük a leendő elsősök beiskolázását. Az elmúlt időszakban már többször is támogattuk a szervezetüket más jellegű adományokkal is, így ezúttal sem volt kérdés, hogy hozzájárulunk-e ehhez a kezdeményezéshez. Idén lehetőségünk nyílt személyesen részt venni a gyerekek óvodai ballagásán és átadni nekik az iskolatáska szetteket így a gyerekek mellett, a szülőkkel, illetve a helyi óvoda és iskola pedagógusaival is találkozhattunk. Megnézhettük az új építésű iskolát is, ahol szeptembertől megkezdik a tanulmányaikat. Reméljük, hogy az iskolatáskákkal hozzájárultunk, hogy a gyerekek még nagyobb kedvvel induljanak el a tanulás útján és az eszközök hiányán ne múljon a sikerük.

Otthonkert Program – 2021. Október

Otthonkert Program – 2021. Október

OTTHON A TERMÉSZETBEN, OTTHON ÖNMAGAMBAN, OTTHON A VILÁGBAN – Az Alapítvány idén októberben indította el az Otthonkert Programját, melynek célja a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek testi, lelki és mentális egyensúlyának támogatása a természet egyensúlyán keresztül.

A projekthez csatlakozó Életfa csapatával karöltve a permakultúrás elvek mentén újítjuk meg a Gyöngyvirág utcai Gyermekotthon hatalmas kertjét egy több hónapig tartó programsorozaton keresztül, mely hosszú távon önfenntartó és termelő kertté válik.

A mentális segítőprogram a természeti tanítások, a természettel egységben töltött időn keresztül segít a családi otthon nélkül nevelkedő gyermekek önmagukba vetett hitének erősítésén és megküzdési eszköztárának bővítésén, valamint a természetben töltött idő lehetőséget kínál számukra frusztrációik levezetésére, földelésére és támogatja belső egyensúlyuk megőrzését.

KJE ösztöndíjas diákjaink – 2021. szeptember

KJE ösztöndíjas diákjaink – 2021. szeptember

A Gattyán Alapítvány pályázatot hirdetett a gyermekotthonokban élő, érettségit szerzett és továbbtanulni szándékozó fiatalok részére, felsőfokú szakképzésben való továbbtanuláshoz a Kodolányi János Egyetemen.

Az ösztöndíjprogram keretében a 2021. szeptemberében induló képzéseken ezúttal 4 kiválasztott fiatal kapott lehetőséget, hogy tanulmányait a Kodolányi János Egyetem Felsőoktatási szakképzésén folytassa, Gazdálkodás menedzsment, Televíziós műsorkészítő, valamint Turizmus-vendéglátás szakon, amelynek költségeit a Gattyán Alapítvány finanszírozza.

Hisszük, hogy a megszerzett, soha el nem vehető tudás, jelentős mértékben hozzájárulhat a fiatalok életminőségének javulásához, valamint a teljesebb élet eléréséhez így ezúton is kívánunk sok sikert és eredményes tanévet elsőéves ösztöndíjas diákjainknak.

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKNEK – 2021. MÁJUS

Beiskolázási támogatás hátrányos helyzetű gyermekeknek - 2021. május

Alapítványunk számára kiemelten fontos a tanulói fejlődés támogatása. Ezen belül is mérföldkőnek tekintjük a magyar oktatási rendszerbe való, iskoláskorú gyermekek beiskoláztatásának elősegítését. Ezúttal egy apró, román határ melletti zsáktelepülés Közösségi Házának nyújtottunk támogatást az iskolaérett óvodásaik beiskoláztatásához.

Tudjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek beiskoláztatása és az iskolára való felkészítése  mindig nehéz, így adományunkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy a gyermekeknek az iskolakezdés öröm legyen és ezúton is bízunk a sikeres iskolai eredményeikben.

GA SUMMER CAMP – 2020. JÚLIUS

GA Summer Camp – 2020. nyár

A Gattyán Alapítvány első nyári tábor-sorozatának a Főváros “felett”, a természetvédelmi területek által határolt, madárcsicsergős környezetben található Normafa Club House ad helyet. Az esemény célja, hogy az otthonokban élő fiatalokat felkaroljuk és segítsük a jövőbeni terveikkel, elképzeléseikkel kapcsolatban. 

Legyen szó a továbbtanulásról, a szakma kiválasztásáról, vagy akár a már kitűzött vagy még megfogalmazás alatt álló célok eléréséről. A tábor lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a képességeikkel, a különböző szakmákkal, ráismerjenek érdeklődési körükre, arra, hogy ki, mivel foglalkozna szívesen kamaszként, vagy fiatal felnőttként.

DIGITÁLIS OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 2020. MÁRCIUS

Állami gondoskodásban élő gyermekek digitális oktatásban való támogatása - 2020. március

A Gattyán Alapítvány valamint a Docler Alapítvány több mint 1000 db új laptopot és asztali számítógépet adományázott az ország több gyermekotthonának. Célunk, hogy az intézményekben élő gyermekeknek se kelljen lemaradniuk a tanulásban, hogy náluk is megvalósulhasson a hirtelen bevezetésre kerülő távoktatás.

SZAKMAI KUTATÁS

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK