Gattyán Alapítvány

“Másokon segíteni és támogatni akkor a legértékesebb, ha azt halkan és önzetlenül tesszük.” - Anonymous

Küldetésünk

A Gattyán Alapítvány fő célkitűzése, hogy tényleges és hatékony támogatást nyújtson a Magyarországon élő, szülők nélkül nevelkedő, állami gondoskodásban és utógondozásban élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára szociális, oktatási, kulturális és sport területen.

Célunk olyan programok létrehozása, amelyek az alábbi 4 alappilléren keresztül támogatják és elősegítik ezen gyermekek életminőségének javítását, integritásuk támogatását:

4 Alappillér: Oktatás, Sport, Szociális támogatás, Kultúra
1

1. Oktatás

Oktatás területén célunk egy olyan program kialakítása, amely a magyar oktatási rendszeren keresztül nyújt támogatást az iskoláskorú gyermekek számára az iskolába való beilleszkedésre, integrálásra.

A programon keresztül bevont nevelőkön, pszichológusokon, pedagógusokon keresztül segítenénk a tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek, ezzel elősegítve tehetségük kibontakoztatását, képességeik fejlesztését, hozzájárulva egy sikeres életre való felkészítéshez, mert hisszük, hogy a sikeres felnőtté válás legeredményesebb előrejelzője az iskolai siker.

Hiszünk abban, hogy munkánkkal és egy széleskörű társadalmi összefogással jelentősen enyhíthetünk az érintett gyermekek mindennapi gondjain, és hosszútávon hozzájárulhatunk ahhoz, hogy még kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű fiatal éljen ebben az országban.

Ezen felül támogatni kívánjuk a gyermekeket az iskoláztatási költségek részbeni vagy teljes átvállalásával, a tehetséges gyermekek, fiatal felnőttek továbbtanulását egészen a felsőfokú végzettség megszerzéséig, valamint az idegennyelv-tudás megszerzését.

2. Sport

Sport területén célunk az egészséges életmódra való nevelés, a gyermekek üdülési, testedzési, sportolási lehetőségeinek javítása.

Ennek érdekében az Alapítvány sporteseményeket szervez, a tornatermek, közösségi terek infrastruktúrájának javítását állítja a fókuszba, illetve sporteszközök adományozását és a rendszeres testmozgás, edzés biztosítását tűzte ki célul.

2
3

3. Szociális támogatás

Szeretnénk hozzájárulni a magyarországi gyermekotthonok, lakásotthonok és nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztéséhez, ezáltal a gyermekek életkörülményeinek javításához.

Esélyegyenlőségük megteremtésére, illetve a társadalomba való integrálásuk elősegítése érdekében közreműködést vállalunk a szociális ellátásukban, anyagi és erkölcsi támogatásukban, érdekeik képviseletében és a családjaik instabilitásából adódó hátrányok leküzdésében.

Hiszünk abban, hogy a gyermekek fejlődéséhez, napi boldogságához nagyban hozzájárul, hogy a példakép, a „minta”, hogyan jelenik meg a mindennapi életükben. Úgy gondoljuk, hogy ezért is kiemelten fontos az állami gondoskodásban dolgozók, nevelők, nevelőszülők, önkéntes szociális munkát végzők támogatása, megítélésének javítása, hivatásuk vonzóbbá tétele a munkaerőpiacon.

4. Kultúra

Célunk a nehéz körülmények között élő gyermekek látásmódjának, az őket érintő ingereknek a bővítése. Terveink között szerepelnek kulturális programok és élménynapok szervezése. Fontos, hogy a nehéz sorban élő gyermekek is megismerkedjenek Magyarország történetével, a magyarság gyökereivel és igyekszünk lehetővé tenni számukra az olyan programokban való részvételt amelyek intézményi szinten, saját költségvetésből nem valósulhatnak meg.

Éppen ezért olyan kirándulásokat, programokat, élménynapokat szervezünk, ahol a történelmet, kultúrát és a szórakozást „tapintható” módon, akár egy színházi előadás, vidámpark vagy éppen egy kiállításon keresztül szeretheti meg a gyermek.

4

„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét és az önzetlenség teszi tökéletessé.” - Jean De La Bruyére

Kutatás

Alapítványunk a hosszútávú, rendszerszintű megoldásokban hisz. Nem célunk kizárólag csak a felszínen megjelenő, aktuális problémák - ad hoc jellegű – „orvoslása.” Szakemberek bevonásával kutatásokat kívánunk folytatni, amelyek a kiszolgáltatott gyermekek és nevelőik fejlődésének elősegítéséről szólnak. Elkötelezettek vagyunk a válaszok megtalálásában, hogy miként tudjuk a leghatékonyabban segíteni támogatni a kiszolgáltatott gyermekeket és fejlődésüket elősegíteni. Ebben a tekintetben is szeretnénk másokkal együttműködni, a közös célok mentén partnereket találni.

Olyan segíteni kívánó támogatókat, jószándékú szakembereket keresünk, akik egy tudományos vagy kutatási intézménynél megszerzett tapasztalataik alapján képesek tudásukkal segíteni az Alapítvány célkitűzéseinek a megvalósítását.

„Ha úgy adsz, hogy vársz cserébe valamit az egyszerűen üzlet. Amikor úgy adsz, hogy nem vársz érte semmit, az szeretet.” - Anonymous

Csatlakozz hozzánk

Hiszünk benne, hogy a kiszolgáltatott sorsú gyermekek életét nem csak törődéssel, szeretettel lehet jobbá tenni. A gyermekeknek otthont adó létesítmények fenntartása, karbantartása, a szakemberek felvétele, valamint a programok és szolgáltatások finanszírozása komoly pénzügyi erőforrást igényelnek.

Az Alapítvány egyik célkitűzése ezeknek a pénzügyi forrásoknak a biztosítása, bővítése. A siker elérése csak részben az Alapítvány egyszemélyes törekvése. Ez a munka közös érdekünk, mindannyiunk felelőssége. Az Alapítvány éppen ezért a fenti célok megvalósításának érdekében mozgósítani kívánja Magyarország sikeres embereit és vállalkozásait. Csatlakozásra hívjuk fel tehát ezen magánszemélyeket és vállalatokat, hogy ezúton is vállaljanak nagyobb felelősséget a társadalom „elesett” rétegeiért és ezen belül is elsősorban a gyermekekért. Biztosak vagyunk abban, hogy sok olyan jószándékú embert találunk, akik különböző módon, különböző mértékben hozzájárulnának a rendelkezésre álló Alapítványi vagyon további anyagi vagy akár természetbeni forrásainak bővítéséhez.