kutatás

Az Alapítvány személete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül, az otthonokban nevelkedők oktatási és mindennapi szükségleteit.

A kutatás kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekotthonokban és lakásotthonokban nevelkedő gyermekek eltérő szükségleteire, a teljes gyermekvédelmi rendszeren belül. A család nélkül nevelkedő gyermekek a kötődési és a családi minták hiányosságai miatt, nehezebben építenek fel szociális kapcsolatokat, oktatási mutatóik jelentősen az országos és a teljes gyermekvédelmi adatok alatt maradnak. Korai iskolaelhagyási veszélyeztetettségük fokozott, az osztályismétlések száma sokszorosa a hazai átlagnak. Legmagasabb iskolai végzettségük tekintetében alacsony képzettséggel lépnek ki az oktatás rendszeréből, amely tovább rontja munkapiaci esélyeiket és az önállóan felépített életút megvalósítását. Jövőjüket mégis pozitívan látják, mind továbbtanulásban, mind legmagasabb elérni kívánt iskolai végzettségben nagyratörő álmokat dédelgetnek. Szeretnének jól élni és bíznak egy jó (jobb) jövőben, mely belső hitet megragadva kötelességünk támogatni őket ebben.

Hosszú távon a kutatásokkal az Alapítvány további célja a megvalósított programok hatékonyságvizsgálata és eredményessége, melyet folyamatos monitorozással kíván figyelemmel kísérni.

A megsegítés szakmai alapokra helyezése mellett, a Kutatási Tanulmány kifejezett célja, a társadalmi figyelemfelhívás, mely túlmutat a felszínen mutatkozó atipikus viselkedésmintázatokon és láttatja a mögöttes tartalmakat, enyhítve a társadalmi sztereotípiák alapjául szolgáló megkülönböztetéseket. A Kutatási Tanulmány mindenki számára elérhető teljes és rövidített tartalommal és biztatunk általa minden civil szervezetet, intézményvezetőt, vállalkozót szakmai együtt gondolkodásra, közös projektek megvalósítására. A jelenlegi és a jövőbeni kutatási eredményeket széles körben kívánja megosztani és terjeszteni, hozzájárulva össztársadalmi szinten a hátrányos helyzetű gyermekek megismeréséhez és ennek mentén széles körű társadalmi megsegítés lehetőségéhez.

 

Megvalósult kutatások:

 

szakmai kutatás

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK