KUTATÁS

Az Alapítvány személete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül, az otthonokban nevelkedők oktatási és mindennapi szükségleteit.

A kutatás kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekotthonokban és lakásotthonokban nevelkedő gyermekek eltérő szükségleteire, a teljes gyermekvédelmi rendszeren belül. A család nélkül nevelkedő gyermekek a kötődési és a családi minták hiányosságai miatt, nehezebben építenek fel szociális kapcsolatokat, oktatási mutatóik jelentősen az országos és a teljes gyermekvédelmi adatok alatt maradnak. Korai iskolaelhagyási veszélyeztetettségük fokozott, az osztályismétlések száma sokszorosa a hazai átlagnak. Legmagasabb iskolai végzettségük tekintetében alacsony képzettséggel lépnek ki az oktatás rendszeréből, amely tovább rontja munkapiaci esélyeiket és az önállóan felépített életút megvalósítását. Jövőjüket mégis pozitívan látják, mind továbbtanulásban, mind legmagasabb elérni kívánt iskolai végzettségben nagyratörő álmokat dédelgetnek. Szeretnének jól élni és bíznak egy jó (jobb) jövőben, mely belső hitet megragadva kötelességünk támogatni őket ebben.

Hosszú távon a kutatásokkal az Alapítvány további célja a megvalósított programok hatékonyságvizsgálata és eredményessége, melyet folyamatos monitorozással kíván figyelemmel kísérni.

A megsegítés szakmai alapokra helyezése mellett, a Kutatási Tanulmány kifejezett célja, a társadalmi figyelemfelhívás, mely túlmutat a felszínen mutatkozó atipikus viselkedésmintázatokon és láttatja a mögöttes tartalmakat, enyhítve a társadalmi sztereotípiák alapjául szolgáló megkülönböztetéseket. A Kutatási Tanulmány mindenki számára elérhető teljes és rövidített tartalommal és biztatunk általa minden civil szervezetet, intézményvezetőt, vállalkozót szakmai együtt gondolkodásra, közös projektek megvalósítására. A jelenlegi és a jövőbeni kutatási eredményeket széles körben kívánja megosztani és terjeszteni, hozzájárulva össztársadalmi szinten a hátrányos helyzetű gyermekek megismeréséhez és ennek mentén széles körű társadalmi megsegítés lehetőségéhez.

GA kutatás publikáció - POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat

GA kutatás publikáció - POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat

Az Alapítvány személete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül, az otthonokban nevelkedők oktatási és mindennapi szükségleteit.
A Gattyán Alapítvány kezdeményezésére és finanszírozásából megvalósult Kutatási Tanulmány ezúttal két részben került/kerül publikálásra a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóiratban, amely a Kodolányi János Egyetem Folyóirata. A folyóirat a művelődéstörténet széles spektrumával foglalkozik az ókortól a modern korig, közöl elméleti és empirikus elemzéseket, valamint magyar és egyetemes történettel is foglalkozik.

GA SZAKMAI KONFERENCIA – 2021. JÚNIUS

GA szakmai konferencia – 2021. június

Az Alapítvány egy szűkkörű szakmai konferenciát szervezett, amelyen a gyermekvédelemben dolgozó intézményvezetők és szakmai vezetők vettek részt. A konferencia elsődleges célja, hogy a résztvevőkkel ismertesse az év eleji GA kutatás legfőbb feltárásait, melyet követően az e mentén megfogalmazott alapítványi programok kerültek ismertetésre. A javaslatok egyeztetésének célja, hogy az Alapítvány a lehető leghatékonyabb támogatást nyújthassa a gyermekotthonokban nevelkedő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésében és elindítson, valamint teret adjon egy közös gondolkodásnak az állami, az egyházi és a civil szférában dolgozók között.

SZAKMAI KUTATÁS

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK