GA kutatás publikáció – POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat

Az Alapítvány személete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül, az otthonokban nevelkedők oktatási és mindennapi szükségleteit.

A Gattyán Alapítvány kezdeményezésére és finanszírozásából megvalósult Kutatási Tanulmány ezúttal két részben került/kerül publikálásra a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóiratban, amely a Kodolányi János Egyetem Folyóirata. A folyóirat a művelődéstörténet széles spektrumával foglalkozik az ókortól a modern korig, közöl elméleti és empirikus elemzéseket, valamint magyar és egyetemes történettel is foglalkozik.

A publikáció első része a gyermekvédelmi szakellátás rendszerén belül a gyermekotthonokban nevelkedők életútja és viselkedés-mintázatának háttértényezői feltárása, a második része pedig a GA kutatás és annak megállapításai.

 

A kutatás kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekotthonokban és lakásotthonokban nevelkedő gyermekek eltérő szükségleteire, a teljes gyermekvédelmi rendszeren belül. A család nélkül nevelkedő gyermekek a kötődési és a családi minták hiányosságai miatt, nehezebben építenek fel szociális kapcsolatokat, oktatási mutatóik jelentősen az országos és a teljes gyermekvédelmi adatok alatt maradnak. Korai iskolaelhagyási veszélyeztetettségük fokozott, az osztályismétlések száma sokszorosa a hazai átlagnak. Legmagasabb iskolai végzettségük tekintetében alacsony képzettséggel lépnek ki az oktatás rendszeréből, amely tovább rontja munkapiaci esélyeiket és az önállóan felépített életút megvalósítását. Jövőjüket mégis pozitívan látják, mind továbbtanulásban, mind legmagasabb elérni kívánt iskolai végzettségben nagyratörő álmokat dédelgetnek. Szeretnének jól élni és bíznak egy jó (jobb) jövőben, mely belső hitet megragadva kötelességünk támogatni őket ebben.

SZAKMAI KUTATÁS

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK