Gattyán Alapítvány

Pályázati felhívás

Tisztelt Intézményvezetők, kedves Nevelők!

A Gattyán György üzletember által alapított Gattyán Alapítvány pályázatot hirdet a gyermekotthonokban élő, továbbtanulni szándékozó fiatalok részére. Az ösztöndíjprogram keretében a 2020. szeptemberében induló képzéseken 10 kiválasztott fiatalnak lehetősége lesz tanulmányait alapszakon, később pedig mesterszakon folytatni a Kodolányi János Egyetemen, amelynek költségeit a Gattyán Alapítvány állja. Hisszük, hogy a megszerzett, soha el nem vehető tudás, jelentős mértékben hozzájárulhat a fiatalok életminőségének a javulásához, a teljesebb élet eléréséhez!

A Kodolányi János Egyetem hazánk egyik legrégebbi magán felsőoktatási intézménye, amely több alap- és mesterképzést, felsőfokú szakképzéseket, felnőttképzéseket, valamint szakirányú továbbképzéseket is kínál. Fontos értéke saját nyelvvizsgaközpontja, amely angol és német nyelvű, általános és szakmai nyelvtanfolyamokat indít, illetve államilag elismert nyelvvizsgákat bonyolít le.

A pályázat célja, hogy az alapítvány lehetőséget biztosítson a Kodolányi János Egyetemen alapképzésben nappali tagozaton, mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton a diploma megszerzésére. A tanulmányi időszak 3 + 2 év. A harmadik év elvégzését követően alap (bachelor) diplomát kap a hallgató, amely a munkaerőpiacon elismert végzettséget ad és elősegíti a munkavállalást. Ezt követően minimum 4,5-ös tanulmányi átlag elérése esetén az ösztöndíjprogramban résztvevő hallgató egy újabb pályázatot elnyerve mesterszakon folytathatja tanulmányait és egyetemi diplomát is szerezhet! A Gattyán Alapítvány és az Egyetem szoros együttműködésének eredményeként az Egyetem a képzési időszak során külön mentort biztosít majd a jelen ösztöndíjprogramban résztvevő diákok számára, és a mentor folyamatosan figyelemmel követi az ösztöndíjasok előrehaladását.

Az ösztöndíjprogram a 2020. szeptemberében induló képzésekre már hatályos.

Az ösztöndíjprogram által nyújtott támogatás az alábbiakra terjed ki: tanulmányi költségtérítés díja, szállásdíj, tanulmányi eredményhez kötött megélhetési támogatás. A költségtérítések részleteiről legkésőbb a pályázatok elbírálásakor adunk tájékoztatást.

Pályázati feltételek:

  • A pályázónak érettségi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. Ennek másolatát és a középiskolai bizonyítvány másolatát csatolni kell a pályázati anyaghoz.
  • A pályázónak be kell nyújtania egy motivációs levelet, amelyben leírja, hogy miért szeretne továbbtanulni, miért fontos neki a diploma megszerzése.
  • A pályázónak készítenie kell egy motivációs, maximum 1 perces bemutatkozó videót is, amelyben elmondja, miért szeretné elnyerni az ösztöndíjat.
  • Érdemes olyan fiatalnak pályáznia, akinek komoly esélye van a felvételi ponthatárok alapján bekerülnie az egyetemre! Alapszak esetében ez 280 pont, felsőoktatási szakképzés (nem diplomát adó képzés!) esetében pedig 240 pont elérésével lehetséges. A pályázók szociális helyzete a pontszámítás során eleve 40 pontot jelent.

Minden beérkezett pályázatot a Gattyán Alapítvány az adatvédelmi és adatkezelési (GDPR) szabályainak betartásával kezel, harmadik félnek nem adja tovább. A sikertelen pályázati anyagokat az Alapítvány megsemmisíti.

A pályázati anyagokat kérjük az alábbi e-mail címre beküldeni: szidonia.vilagi@gattyanalapitvany.hu

A pályázatok beküldésének határideje: 2020. július 27. (hétfő), 12:00

A pályázatok elbírálása és értesítés az eredményről: 2020. augusztus 05. (szerda)

Fontos, hogy a pályázatot kizárólag a motivációs levél és a bemutatkozó videó beérkezésével tudjuk elfogadni, bármelyik hiányában a jelentkezés nem minősül érvényesnek és nem tudjuk figyelembe venni az elbírálás során!

A tíz fiatal kiválasztásáról egy három főből álló, a Gattyán Alapítvány által vezetett bizottság, a beküldött anyagok alapján dönt. Sikeres felvétel esetén a Gattyán Alapítvány tanulmányi szerződést köt a kiválasztott hallgatóval.

Felmerülő kérdéseiket bátran jelezzék a felveteli@kodolyanyi.hu címen!

Bővebb információkért a választható szakokról, kérjük kattintson ide!

Üdvözlettel:
Gattyán Alapítvány